Nasz serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.

Zamknij

Przejdź do treści

FAQ

Pytania i odpowiedzi dotyczące programu EUROSCOLA

Wersja grudzień 2016.

Uwaga: zmiana zasad finansowania od stycznia 2017

  1. Grupa ma składać się z 24 uczniów i 3 nauczycieli. Czy taka opcja jest możliwa?

Dofinansowanie otrzymuje grupa licząca 2 nauczycieli i min. 10 a maks. 24 uczniów. Grupa może być liczniejsza, jednak wtedy nadprogramowi uczniowie nie wejdą do EP i trzeba im zapewnić osobny program, stąd przyda się obecność trzeciego nauczyciela. PE dopuszcza trzeciego nauczyciela, odpowiednio odliczając dofinansowanie (koszt posiłków dla niego). Obecność każdej dodatkowej osoby musi być jednak uzgadniana z biurem w Strasburgu na epstrasbourg-euroscola@ep.europa.eu , język maila angielski, niemiecki lub francuski.

  1. Jaka jest dokładna kwota dofinansowania na uczestnika wycieczki?

To zależy od odległości do Strasburga. Kwota jest wyliczana indywidualnie przez biuro w Strasburgu po przesłaniu przez szkołę listy uczestników.

  1. Nie wiem, jak zorganizować transport naszej grupy na miejsce. Czy to ja rezerwuję bilety lotnicze czy Państwo zapewniają nam transport?

Szkoła sama decyduje o środku transportu i dokonuje rezerwacji. Najczęściej jest to autokar. Wstępną rezerwację najlepiej zrobić niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wygranej z Biura Informacyjnego w Warszawie, a ostateczną po otrzymaniu informacji o wysokości dofinansowania z Biura Informacyjnego w Strasburgu.

  1. Czy w przypadku zmniejszonej liczebnie grupy, może wziąć udział w przedsięwzięciu przedstawiciel lokalnej prasy? I czy jego podróż również jest dofinansowywana?

Przedstawiciel prasy może pojechać w każdym przypadku, niezależnie od liczebności grupy. Dostaje on dofinansowanie z osobnej puli. Dziennikarz powinien się skontaktować mailowo z biurem w Strasburgu i postępować wg otrzymanych instrukcji. Może jechać tym samym autobusem.

  1. Jaka jest dopuszczalna minimalna liczba uczniów?

10 uczniów, jednak przy grupie liczącej mniej niż 15 uczniów Parlament finansuje podróż tylko jednego nauczyciela.

  1. Jaka jest forma rozliczania otrzymanego dofinansowania?

Grupa otrzymuje dofinansowanie nie wyższe niż faktycznie poniesione koszty. Faktury trzeba przechowywać przez 3 lata na wypadek kontroli. Natomiast nauczyciel jest proszony o wypełnienie formularza z deklaracją o wysokości poniesionych kosztów – jeśli koszty były niższe, proszony jest o zwrot nadwyżki dofinansowania.

  1. Czy możemy dowolnie dysponować kwotą dofinansowania ( np. planując 4-dniowy pobyt młodzieży, organizując budżetowy transport itd…), czy też obowiązują nas jakieś restrykcje w tym względzie?

Są pewne ograniczenia, są zwracane koszty bezpośrednio związane z podróżą do Strasburga i z pobytem w samym Strasburgu. Instrukcja i zasady są podane w formularzu finansowym.

  1. Czy przy grupie 12 uczniów może pojechać dwóch nauczycieli, czy wówczas tylko jeden?

Może jechać dwóch nauczycieli, jednak zaleca się wypełnienie miejsc do limitu 24 uczniów. Nawet, jeśli w konkursie brało udział tylko 12 osób, można dobrać pozostałe osoby wg decyzji szkoły np. najbardziej aktywne, najlepszych uczniów itp.

  1. Jeden z uczniów będzie miał w roku wyjazdu ukończone 18 lat. Czy to jest problem?

Zasadniczo program jest przeznaczony dla uczniów w wieku 16-18 lat. Pojedyncze osoby mogą być starsze, limit wieku jest 20 lat.

Parlament Europejski - Biuro Informacyjne w Polsce

newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać dalsze komunikaty dotyczące konkursu. Uwaga! Rejestracja do newslettera nie jest tożsama z rejestracją do konkursu! Aby zarejsterować się do konkursu, wypełnij formularz rejestracyjny.